Poradna a konzultace

Pokud potřebujete poradit, získat další názor na pořízení GPS zařízení, zjistit, jak postupovat při řešení vašich potřeb a jak využít LPIS v souvislosti s používáním GPS, pošlete dotaz mailem, nebo zavolejte - viz mail a mobilní telefon uvedený v části nabídky "Kontakty".

Konzultace jsou zdarma s tím, že na základě dlouholetých zkušeností nejsou zaměřeny na jedno určité GPS/GNSS zařízení, ale je možné poskytnout konzultaci k různým typům zařízení i aplikačním programům pro měření.

Na základě individuální dohody je pak možné provést u vás zavedení/implementaci zakoupeného GNSS/GPS zařízení do praxe, včetně jeho propojení s PC počítači, školením ve vazbě na LPIS a praktickým vyzkoušením tvorby podkladů v LPIS, pro potřeby GPS zařízení (jako placenou službu formou DPP).

Součástí je i práce v terénu -např. měření ploch, určení polohy oddělovacích pásů, vyhledávání polohových bodů podle souřadnic atd. Rozsah implementace/školení - 2 dny, součástí je dodávka podrobných manuálů k systému LPIS ve vazbě na používání GPS zařízení a manuál k pořízenému GPS zařízení (liší se podle typu vámi využívaného GNSS/GPS zařízení).