Příklady z praxe

Poměrně často se setkáváme se situací, kdy daný uživatel hranicí produkčního bloku chybně zasahuje až několik metrů do sousedního bloku, ke kterému nemá právní vztah. Poškozený subjekt po vyčerpání možnosti sjednat nápravu dohodou si nechá zaměřit skutečnou polohu sporné hranice geometrem, aby měl příslušný doklad s odpovídající autorizací (např. kulaté razítko) měření. Velmi často se ale stává, že poloha hranice vyjde v neprospěch objednatele, který situaci chybně vyhodnotil v části hranice nebo u celé sporné hranice. V takovém případě je provedení vlastního GPS měření a zjištění skutečného stavu před objednáním geometra jednoznačným ušetřením finančních prostředků.

Subjekty hospodařící na půdě často uvádějí, že mají GPS zařízení na traktoru a dané body hranice ověří tímto způsobem a proto ruční/mobilní GPS zařízení nepotřebují. Je třeba z praxe říci, že takové ověření je často nepřesné a někdy i nemožné, protože GPS zařízení pro přesné zemědělství má GPS anténu umístěnou na traktoru a místem měření polohy je pro daný případ krajní bod připojeného nářadí. Kdybychom chtěli stanovit správnou polohu hranice mezi bloky a vyznačit ji např. kolíky, bylo by třeba se traktorem resp. nářadím pohybovat po "cizím" bloku a to může být problematické.

Obdobně obtížné by bylo zaměření konkretních samostatných pozičních bodů touto technikou. V uvedených případech je ruční přesné GPS/GNSS zařízení jednoznačně vhodnější volbou.