Zařízení GPS/GNSS- orientační ceny

Na rozdíl od cen spotřební elektroniky typu televize, pračky atd. si jednotliví výrobci cenu u svých výrobků "drží" bez ohledu na technologický pokrok. Při posuzování ceny je třeba si uvědomit, že dodavatelé/výrobci pokud cenu udávají, tak za zařízení nejnižší výkonnosti. V popisu u daného GPS/GNSS zařízení uvádí "přesnost až centimetrová", to však neplatí pro zařízení s uvedenou cenou. Obecně cena zařízení pracujících s typickou přesností 1-2 metry se pohybuje v řádu cca 30-50 tis. Kč, metrová/submetrová zařízení mají cenu uváděnou v oblasti 50 tis. Kč.

Zařízení s decimetrovou přesností jsou v hladině cca 70 tis. Kč, centimetrovou přesnost lze pořídit od cca 120-150 tis. Kč, někteří výrobci mají cenu i nad 200 tis. Kč. Geodetická zařízení s různými doplňky se mohou cenově pohybovat v částkách 250-500 tis. Kč (ceny bez DPH, nová zařízení, stav rok 2019).

Velmi důležitou otázkou je typ a vlastnosti aplikačního programu, protože většina výrobců nabízí celosvětově užívané aplikační programy pro použití při geodetických pracech, které jsou z hlediska potřeb uživatelů hospodařících na půdě zbytečně komplikované.

Cena samotných aplikačních progarmů pro GPS měření se pohybuje v částkách 5-20 tis. Kč (bez DPH).