GNSS/GPS zařízení obecně

Zařízení GPS/GNSS jsou k dispozici v různých provedeních, které se liší polohovou přesností měřených objektů, aplikací pro vlastní provádění měření a samozřejmě cenou. Obecně platí, že čím více satelitních systémů GNSS zařízení přijímá, tím je měření polohově přesnější. GPS zařízení, které využívá pouze jeden satelitní navigační systém (například Navstar nebo Glonass) a nemá další technické vybavení pro korekci polohy, měří s polohovou přesností řádově metry. I s takovým poměrně levným zařízením můžeme měřit výměru ploch, s tím že změřená výměra se bude od skutečnosti v rovinném terénu lišit v řádu jednotek procent, polohově však při vložení měření např. do systému LPIS může být odchylka od skutečnosti třeba 10 metrů. Pokud budeme mít obdobné GPS zařízení přijímající již dva navigační systémy - Navstar, Glonass - tedy půjde o zařízení GNSS, polohová přesnost se zlepší i bez korekcí polohy na cca 1-2 metry. Pokud bychom přijímali i systém např. Beidou, zvýšení polohové přesnosti nebude již tak význačné - dosáhneme polohové přesnosti typicky kolem 1 metru.

Polohovou přesnost měření ovlivňuje i počet právě přijímaných satelitů daného navigačního systému - pro korektní měření je praxí ověřeno, že je třeba přijímat alespoň 8 satelitů v daném okamžiku měření.

Pro přesnost měření je i zásadní, zda dané zařízení pracuje při měření v daném satelitním navigačním systému s jedinou frekvencí (označení zpravidla L1), nebo se dvěma frekvencemi. Zda je dané zařízení jedn, nebo dvoufrekvenční a kolik satelitních systémů je schopno přijímat má samozřejmě vliv i na cenu zařízení.