GPS zařízení - systémy GPS/GNSS

V současné době je využívání GNSS systémů (Global Navigation Satelitte Systems - Globální navigační satelitní systémy) běžné téměř ve všech oborech činnosti. Dříve se poněkud zjednodušeně tyto systémy označovaly jako GPS (Global Position System - Globální poziční systém), protože dříve existoval jen jediný takový satelitní systém - armádní navigační systém Navstar americké provenience. V současné době máme k dispozici kromě systému Navstar (USA) systém Glonass (Rusko), Beidou (Čína), Galileo (Evropský systém), QZSS (Japonsko) a i některé další specializované systémy.

Tradičně je ale stále používáno označení "GPS", i když pod ním rozumíme všechny existující satelitní systémy a měli bychom tedy používat označení "GNSS".