Polohová přesnost GNSS a korekce

GPS/GNSS zařízení využívají ke zpřesnění polohové přesnosti měření sítě korekčních stanic - nejvyužívanějšími jsou korekční sítě CZEPOS,TopNet,VRS Now (t.zv. NTRIP korekce), kde se reálně dosahuje přesnosti polohy měřených objektů v terénu lepší než 0,4 m. Tuto přesnost je možné docílit i bez příjmu korekcí s GNSS dvoufrekvenčním zařízením, přijímajícím alespoň dva navigační systémy. Někteří uživatelé však v poslední době s ohledem na požadavky a kontroly SZIF pořizují měřicí zařízení s centimetrovou přesností a využívají dražší korekce pro centimetrová měření.

Korekční signály se přijímají z GSM sítě pomocí SIM karty osazené v GNSS zařízení. Některá zařízení umožňují příjem korekcí z radiové sítě - to je v našich podmínkách mimo oblast přesného zemědělství využíváno velmi zřídka, zejména pro problémy se zastíněním některých měřených ploch pro radiový signál.