Polohová přesnost GNSS a korekce

GPS/GNSS zařízení využívají ke zpřesnění polohové přesnosti měření sítě korekčních stanic - nejvyužívanějšími jsou korekční sítě CZEPOS,TopNet,VRS Now (t.zv. NTRIP korekce), kde se reálně dosahuje přesnosti polohy měřených objektů v terénu lepší než 0,4 m. Tuto přesnost je možné docílit i bez příjmu korekcí s GNSS dvoufrekvenčním zařízením, přijímajícím alespoň dva navigační systémy. Již několik let s ohledem na požadavky (např. fyzické vyznačení hranic bloků), dotace a kontroly SZIF pořizují subjekty hospodařící na půdě měřicí zařízení s centimetrovou přesností a využívají dražší korekce pro centimetrová měření. Využívají se většinou korekce typu DGPS (submetrová přesnost), nebo RTK (centimetrová přesnost)

Korekční signály se přijímají z GSM sítě pomocí SIM karty osazené v GNSS zařízení. Některá zařízení umožňují příjem korekcí i z radiové sítě - to je v našich podmínkách zemědělské činnosti využíváno zřídka, zejména pro problémy se zastíněním některých měřených ploch pro radiový signál.

Za odběr korekčního signálu se platí a to podle typu korekce. Někteří uživatelé, kteří používají zemědělské stroje s GPS navigací mají vybudovanou vlastní korekční stanici. Pokud při její výstavbě počítali s využitím těchto korekcí i pro "klasické" GPS zařízení, mohou korekce využívat ze své korekční stanice samozřejmě bezplatně.