GNSS zařízení pro přesné zemědělství

Tato zařízení pracují zpravidla s centimetrovou přesností a využívají proto korekční signály. Často větší zemědělské podniky investují do výstavby i vlastních korekčních stanic. Vlastní korekční stanice poskytuje korekce pomocí GSM technologie, v některých případech se jedná o korekce poskytované přes radiovou síť. Přesnost navigace zemědělské techniky je určena kromě jiného typem přijímaných korekcí - u centimetrových korekcí se pohybujeme v řádech centimetrů a jedná se o přesnost absolutní. Některé levnější systémy uvádějí také např. 10 cm přesnost pojezdu po vodicích liniích, ale jedná se o stav, který bychom s určitou mírou nepřesnosti mohli označit jako přesnost "jízda-jízda".