GNSS zařízení pro přesné zemědělství

Tato zařízení pracují zpravidla s centimetrovou přesností a využívají proto korekční signály. Často větší zemědělské podniky investují do výstavby i vlastních korekčních stanic. Vlastní korekční stanice poskytuje korekce pomocí GSM technologie, v některých případech se jedná o korekce poskytované přes radiovou síť. Přesnost navigace zemědělské techniky je určena kromě jiného typem přijímaných korekcí - u centimetrových korekcí se pohybujeme v řádech centimetrů a jedná se o přesnost absolutní. Některé levnější systémy uvádějí také např. 10 cm přesnost pojezdu po vodicích liniích, ale jedná se o stav, který bychom s určitou mírou nepřesnosti mohli označit jako přesnost "jízda-jízda" a nejedná se tedy o absolutní polohovou přesnost, ale o přesnost k již jednou stanoveným vodicím liniím.

Často se setkáváme s tím, že subjekty hospodařící na půdě uvádějí, že už mají GPS zařízení na traktoru a dané body hranice ověří tímto způsobem a proto ruční/mobilní GPS zařízení nepotřebují. Je třeba ale vědět, že většina GPS zařízení na zem. strojích primárně pracuje v odlišných souřadnicích, než které má standardně LPIS. V situaci, kdy potřebujeme ověřit výměru cizího bloku, který si chceme v budoucnu pronajmout a ani nevíme přesně, kde se v nám neznámém terénu nachází, je představa, že na cizích plochách budeme pojíždět s traktorem a hledat daný blok, ne zcela vhodná.

Obdobně pokud chceme zkontrolovat umístění budované stavby, kterou nám dodavatelsky budují, zkontrolovat souřadnice rohů stavby atd., pak bez ruční GPS to budeme dělat obtížně.

GPS na zem.strojích je výborné třeba u postřikovačů, při zjišťování výměry sklizené produkce atd., ale nezastane a nenahradí plně komfort při jiných pracech, pro které GPS v praxi využíváme. Příkladem může být stanovení správného průběhu el. ohradníku dle hranice mezi bloky a vyznačení umístění kolíky.