Dotace, využití GPS zařízení

Použití technologií a zařízení GNSS/GPS je pro subjekty hospodařící na půdě, ať již se jedná o zemědělskou činnost, lesnictví, vinohradnictví, ovocnářství, v současné době téměř nezbytností. Kontrola výměr ploch ve vztahu k dotacím, ale zejména skutečná poloha hranic užívaných parcel/pozemků zjištěných s dostatečnou přesností, je v současné době zásadní. Nejde pouze o "sousedské" spory ohledně hranic, ale i o potvrzení odůvodněného práva užívání dané lokality s ohledem na existující vlastnické a smluvní vztahy.