Základní informace o společnosti VM Satcon Systems s.r.o.

Vážení zákazníci, obchodní partneři, podporovatelé a příznivci, po 25 letech činnosti společnost VM Satcon Systems s.r.o. z rozhodnutí majitelky společnosti vstoupila do likvidace ke dni 1.1.2020.

Všem děkujeme za spolupráci a zájem o naši činnost v uplynulých 25 letech.

Pracovníci společnosti se i nadále budou věnovat problematice využití GPS zařízení u subjektů zemědělského typu a to nejen ve vztahu k dotacím, ale i v širších souvislostech.

Pokud byste potřebovali bezplatnou poradu nebo konzultaci, spojte se s námi - viz informace v části Kontakty.